Obsługa BHP

Nasza oferta skierowana jest to wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości lub profilu działalności. Oferta obejmuje doradztwo, analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w zakładzie, aby stanowiska pracy były bezpieczne i ergonomiczne. W ramach wykonywanych cznności dbamy, by prowadzona dokumentacja była zgodna z aktualnie obowiązujacymi przepisami prawa.

Obowiązki, praca, prowadzenie przedsiębiorstwa powodują, iż często przez przedsiębiorców dokumentacje bhp i pracwnicza są zaniedbywane. Zapraszamy do kontaktu z nami. Uzupełnimy prakujące dokumenty, pomożemy skompletować teczki akt osobowych, przeprowadzimy ciekawe szkolenie. Rzetelnie i rzeczowo odpowiemy na wszystkie pytania. Dokumentacja już nie będzie dla Państwa zmorą.

Wspieramy naszych Klientów podczas kontroli instytucji nadzorujących warunki pracy, pomagamy podczas postępowań powypadkowych.

Nasze usługi obejmują:

- szkolenia bhp: wstępne, stanowiskowe, okresowe,
- wycinkową lub kompleksową ocenę stanu bhp w zakładzie,
- analizę stanu bhp,
- identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego,
- opracowywanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji bhp,
- założenie oraz prowadzenie obowiązkowych rejestrów bhp,
- pomoc podczas postępowania powypadkowego,
- organizowanie bezpiecznych miejsc pracy,
- pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- udział w planowaniu unowocześniania i rozwoju zakładu w zakresie dostosowywania do przepisów bhp,
- wsparcie podczas kontroli np. PIP, ZUS, PIS,
- odpowiedzi na nakazy i wystąpienia organów kontrolujących,
- uzupełnienie teczek akt osobowych pracownika.

Podstawa prawna

Usługi wykonujemy na podstawie art. 23711par. 2 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU.1997.109.704 z późn. zm.)

Dyzio BHP dla Firm
ul. Warszawska 239
05-082 Stare Babice

tel. 22-824-5672
tel. 601-313-113
mail: bhp@dyzio.pl

Pracujemy:
poniedziałek - piatek
8:00 - 16:30