Szkolenia BHP

Nasza firma organizuje szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy w pełnym zakresie. Szkolenia dostosowane są do wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności oraz uwzględniają zagrożenia występujące w procesach pracy. Prowadzący szkolenia w przystępny i ciekawy sposób przekazują wiedzę, dzięki czemu uczestnicy łatwo przyswajają sobie poruszane zagadnienia. Podczas zajęć omawianych jest wiele przykładów, pomagających lepiej zrozumieć zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zawsze ze zlecającym szczegółowo ustalamy zakres szkolenia. Niezależnie, czy będzie to którekolwiek z niżej wymienionych szkoleń:
- wstępne dla wszystkich nowozatrudnianych pracowników,
- okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
- okresowe dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
elastycznie dostosowujemy się do proponowanego terminu szkolenia przeprowadzanego w Państwa przedsiębiorstwie. Takie szkolenia podnoszą poziom świadomości pracowników z zakresu bhp, uczą prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożeń, zwiększają bezpieczeństwo w Państwa zakładzie pracy.

Dzięki temu, że w naszych szkoleniach zawsze uwzględniamy elementy ochrony przeciwpożarowej i zasady udzielania pierwszej pomocy, później nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych szkoleń z tego zakresu. Z pewnością obniża to poziom wydatków związanych ze szkoleniami bez spadku ich jakości.

Programy szkolenia wstępnego oraz okresowego okreslające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub, w porozumieniu z pracodawcą, jednostka organizacyjna prowadząca działalnośc szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.

Szkolenia mogą być ciekawe!
Nasze na pewno takie są!

Dyzio BHP dla Firm
ul. Warszawska 239
05-082 Stare Babice

tel. 22-824-5672
tel. 601-313-113
mail: bhp@dyzio.pl

Pracujemy:
poniedziałek - piatek
8:00 - 16:30